Újvárfalva Község polgármesterének meghívására részt vettünk az1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésén.

Az ünnepség 14,00 órakor kezdődött Noszlopy Gáspár szülőházánál. A Himnusz eléneklése után Kiss Péter Pálné a település polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő gondolatait hallgatta az érdeklődő közönség.

Ezután Bíró Norbert, Somogy Vármegye Közgyűlés elnökének ünnepi beszéde következett. A Marcali Bajtársi Dalárda közel húsz perces műsorában 1848-as dalokat adott elő, szólót énekelt Koltai-Tóth Árpád és Réti Zoltán.

A következő fellépők a Mezőcsokonyai Általános Iskola tanulói voltak, akik ünnepi műsorukkal köszöntötték a megjelenteket.

Végül Balogh Dezső huszárkapitány Petőfi Sándor: A XIX. század költői c. versét szavalta el.

Az ünnepség a koszorúzásokkal, majd a Szózat hangjaival zárult.